Bestyrelse

troels Jørgensen -
Formand:
Troels S. Jørgensen

Næstformand: Gustav Høve Thorsen
bestyrelsesmedlemmer3
Kasserer:
Ole Ambrosius


Bestyrelsesmedlemmer:

bestyrelsesmedlemmer4
Rasmus Lolholm Sørensen
bestyrelsesmedlemmer
William Frederiksen
bestyrelsesmedlemmer
Frederik Tanghøj

Morten Ruderstaller

Mischa Gundmann